วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ยินดีต้อนรับ Welcome to TAK Immigration